All posts tagged: River Saraswati

ಋಗ್ವೇದದ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳು

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಋಗ್ವೇದವು ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ತುತಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಪಾರ. ಋಗ್ವೇದವು ಇತಿಹಾಸ, ಕಾವ್ಯ, ಭೂಗೋಳ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಗಣಿ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಹರಹು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ, ಅದರ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದ ತಿರುಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸೂಕ್ತಕಾರರು ಯಾರು? ಋಗ್ವೇದದ ಸೂಕ್ತಕಾರರು ಯಾರು ಎಂಬುದೇ ಈ ಲೇಖನದ ಮುಖ್ಯವಸ್ತು.