All posts tagged: Ramayana

ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಉಭಯಕುಶಲೋಪರಿ- ಭರತನಿಗೆ ರಾಜಧರ್ಮ – ಭಾಗ ೩

ರಾಜನ ರೀತಿ, ರಾಜಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಬೃಹತ್ ಚಿಂತನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಭರತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕಡೆಯ ಭಾಗ.

ಶ್ರೀರಾಮ ಉಭಯಕುಶಲೋಪರಿ, ಭರತನಿಗೆ ರಾಜಧರ್ಮ – ಭಾಗ ೨

ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನೆಯೆಂದರೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂತ್ರರೂಪಿಯಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭರತನಿರಲಿ – ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಓದುವ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

Ramayana Soundaryam

Ramayana is the story of the longing mind which is in search of one’s own love, the happiness that one is, and uniting with that source of happiness.

ಚೇತೋಹಾರಿ ಚೈತ್ರ

ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮರ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇನು ಬಲ್ಲಿರಾ? ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ, ಪದ್ಮಿನಿ ಹೆಗಡೆಯವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ.