All posts tagged: Dharma

swami medhanand

Understanding Religion from Within: Swami Medhananda’s View

Swami Medhananda, also known as Ayon Maharaj, is a scholarly monk of the Ramakrishna Math and Mission.  In an exclusive interaction with Indic Today, he talks about the importance of recognizing a scholar-practitioner’s views in the fields of philosophy and religious, new ways of interpreting Ramakrishna-Vivekananda thought, and his forthcoming book.

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಷೆ

ಉಷಃಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವೆ? ಬನ್ನಿ, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಷೋದೇವಿಗಿರುವ ಮಹತ್ವವೇನು, ಅವಳ ಸಂಪನ್ನತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮಂಜುಳ ಟೆಕಾಲ್.

ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಉಭಯಕುಶಲೋಪರಿ- ಭರತನಿಗೆ ರಾಜಧರ್ಮ – ಭಾಗ ೩

ರಾಜನ ರೀತಿ, ರಾಜಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಬೃಹತ್ ಚಿಂತನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಭರತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕಡೆಯ ಭಾಗ.

The Song of Krishna

The uniqueness of the Gita is that it does not glorify Sri Krishna alone; it glorifies Arjuna also and the very process of dialogue and discussion between him and Sri Krishna.

ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸರ್ಕಾರ – ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೋಟ- ಭಾಗ ೧

ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾತ್ರವೇನು ಬಲ್ಲಿರಾ? ಬನ್ನಿ ಎಂ ಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅನುವಾದ ಸ್ಮಿತಾರದ್ದು. ಸರಣಿಯ ೧ನೆ ಭಾಗ.

ಶ್ರೀರಾಮ ಉಭಯಕುಶಲೋಪರಿ, ಭರತನಿಗೆ ರಾಜಧರ್ಮ – ಭಾಗ ೨

ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನೆಯೆಂದರೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂತ್ರರೂಪಿಯಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭರತನಿರಲಿ – ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಓದುವ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ.