All posts tagged: Carnatic Music

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೆಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕವೆಲ್ಲಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಹಂಸಾನಂದಿಯವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ದೇವೀ ಸ್ತುತಿ: ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೆನಿಸಿದ ತ್ಯಾಗರಾಜ – ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತ – ಶಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಹಲ ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

Workshop On Janya Ragas

Indian Music is based on Ragas. Ragas live through various types of compositions. Among them some compositions are classified as light classical compositions. They are in all Indian languages and…