ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಉಭಯಕುಶಲೋಪರಿ- ಭರತನಿಗೆ ರಾಜಧರ್ಮ – ಭಾಗ ೩

ರಾಜನ ರೀತಿ, ರಾಜಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಬೃಹತ್ ಚಿಂತನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಭರತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕಡೆಯ ಭಾಗ.

ಶ್ರೀರಾಮ ಉಭಯಕುಶಲೋಪರಿ, ಭರತನಿಗೆ ರಾಜಧರ್ಮ – ಭಾಗ ೨

ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನೆಯೆಂದರೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂತ್ರರೂಪಿಯಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭರತನಿರಲಿ – ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಓದುವ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸರಸ್ವತೀ ಸೂಕ್ತ: ಒಂದು ವಿಚಾರ ಲಹರಿ – ಭಾಗ ೨

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ ನದಿಯೂ, ವೈದಿಕ ದೇವತೆಯೂ ಆಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೇ? ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಋತಪೂರ್ಣಳೂ, ಗತಿಶೀಲತೆಯ ದೇವತೆಯೂ, ಅಂತಃಸ್ಫುರಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೆಲೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಓದೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಸರಸ್ವತೀ ಸೂಕ್ತ: ಒಂದು ವಿಚಾರ ಲಹರಿ – ಭಾಗ-೧ 

ಸರಸ್ವತೀ ನದಿಯ ಹರಿವು ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು?ಸರಸ್ವತೀ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ?

ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ – ಒಂದು ನಮನ

ಶ್ರೀ ಬನ್ನಂಜೆಯಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರವೇ ಸರಿ. ಬನ್ನಂಜೆಯವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖ “ಇರವು ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ; ಇರವಿನ ಅರಿವು ಸಂಪತ್ತು”.