ಸರಸ್ವತೀ ಸೂಕ್ತ: ಒಂದು ವಿಚಾರ ಲಹರಿ – ಭಾಗ-೧ 

ಸರಸ್ವತೀ ನದಿಯ ಹರಿವು ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು?ಸರಸ್ವತೀ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ?

ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ – ಒಂದು ನಮನ

ಶ್ರೀ ಬನ್ನಂಜೆಯಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರವೇ ಸರಿ. ಬನ್ನಂಜೆಯವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖ “ಇರವು ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ; ಇರವಿನ ಅರಿವು ಸಂಪತ್ತು”. 

ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು: ಸಹದೇವನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ 

ಸಹದೇವನ ಪಾತ್ರಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಅಪ್ರತಿಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸಹದೇವ ಮಹಾಭಾರತದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಾರದೇ ಸದಾ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಸದಾ ಅಗತ್ಯ.

ಕವಿಕುಲಗುರು ಕಾಳಿದಾಸ: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕವಿ – ಭಾಗ ೧

ಕನಿಷ್ಠ 1600 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನು ’ಕವಿಕುಲಗುರು’ ಎಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆದಿದೆ. ಪರಂಪರೆಯ ಯಾವುದೇ ಮಹಾಕವಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ, ಆಧುನಿಕ ವಿಮರ್ಶಕನಾಗಲಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾನೆ(ಳೆ).

ದೇವೀ ಸೂಕ್ತ – ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ

ಋಗ್ವೇದದ ಹತ್ತನೇಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ೧೨೫ನೇಯ ಸೂಕ್ತವು ದೇವೀ ಸೂಕ್ತವೆಂದೂ, ವಾಕ್ ಸೂಕ್ತವೆಂದೂ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿಯೂ ಪಡೆದಿದೆ.