సాహిత్య కుసుమం శ్రీమతి సాయిస్వరూప గారితో ముఖాముఖి

భారతీయ ప్రాచీన, ప్రాంతీయ భాషాభివృద్ధిలో భాగంగా తెలుగు భాష, సంస్కృతి గొప్పతనాన్ని, మాధుర్యాన్ని గుర్తుచేయడానికి తనవంతు కృషిగా వెలసిన వేదిక మా ఈ “ఇండికా తెలుగు” విద్యా వాహిని.

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में श्रीमद्भगवत गीता का महत्व- मालिनी अवस्थी जी के साथ

इंडिक टुडे प्रस्तुत करता है श्रीमद्भगवत गीता और सामाजिक जीवन का समन्वय, श्रीमती मालिनी अवस्थी जी द्वारा। उनके साथ बातचीत कर रहे हैं “मैं मुन्ना हूं” और “रूही एक पहेली” उपन्यासों के लेखक श्री मनीष श्रीवास्तव।

Hymns of Harappa

The book Hymns of Harappa is a new approach that takes into consideration hitherto ignored information from the Puranas and multiple relevant disciplines to arrive at a historical narrative and an acceptable chronology for the proto-historical civilization.

Yoga 360: An Online Yoga Course by Nrithya Jagannathan

Indica Yoga in association with Krishnamacharya Yoga Mandiram, presents Yoga 360- an in-depth immersion into the philosophy, practice & application of Yoga. Yoga 360 is a two-credit certified course by Nrithya Jagannathan. It will take place from 13th January, 2021 to 14th April, 2021.